Energi och miljö

Vi värnar om miljön och det känns viktigt för oss som fastighetsägare att bidra med det vi kan. Vi jobbar hela tiden med att bli bättre på energisparande lösningar. Våra fastigheter är välskötta vilket ger goda förutsättningar att hålla nere energiförbrukningen. Där det är möjligt är vi anslutna till det lokala fjärrvärmenätet.

 

Vad Du som hyresgäst kan göra själv:

  • Blockera inte elementen med möbler.
  • Meddela hyresvärden om vattenkranar eller wc-stolar står och droppar/rinner.
  • Använd lågenergilampor.
  • Källsortera, se här nedan:

 

Källsortering

I sopkärlen som tillhör fastigheten får hushållssopor slängas.
Hyresgästen bör se till att övrigt avfall lämnas till återvinningsstation:

  • Papper
  • Glas
  • Plastförpackningar
  • Metall
  • Batterier, glödlampor